torsdag 4. august 2011

Kultturlandskapsdager. Torsdag.

Nå har vi tyvstartet med kulturlandskapsdagene på Gammelhjem gård og gjestestua. Det blir åpen dag Fredag, Lørdag og Søndag. Fredag kveld blir det historie forteling på gjestestue, og pub’en er åpen!
På bildet er Hans Petter Evensen, Trond-Vegar Røe, og lengst bak Geir Olsen. Hans Petter Evensen har bakgrunn som lærer på flere landbruksskoler, og hann vil også fortelle om slått på ”gammelmåten”.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar